Nástroj pro sběr, analýzu a archivaci logů.

LogMan.io přináší úplný přehled o vašich datech. Umožňuje data snadno prohledávat, identifikovat a řešit problémy v rámci zabezpečení vaší IT infrastruktury a okamžitě tak reagovat na jakékoliv změny, události a bezpečnostní hrozby.

LogMan.io je navržen tak, aby pomohl vaší organizaci fungovat rychleji a efektivněji.

Chci DEMO
Společnosti, které důvěřují TeskaLabs

LogMan.io Vám zajistí

Soulad s požadavky

Splnění požadavků pro management logů dle zákona o kybernetické bezpečnosti č.181/2014 Sb., a Vyhlášky o kybernetické bezpečnosti č. 82/2018 Sb. Uložení dat po dobu 18 měsíců k naplnění požadavků dle zákona o Kybernetické bezpečnosti č.82/2018 (kritické, významné informační systémy), a ČSN ISO 27001:2013. Splnění požadavků vycházejících z nové směrniceEvropské Unie NIS2.

Zabezpečení

LogMan.io pomáhá rychle odhalit a analyzovat kybernetické hrozby, provozní incidenty a podá tak ucelený přehled o dění vIT infrastruktuře. Analýza dat v reálném poskytuje prostor okamžitě reagovat a nezměnitelně uložená data poskytují spolehlivý záznam incidentu pro účely vyšetření události a následné prevence.

Technická podpora

Technická podpora od výrobce je k dispozici od první konzultace, přes nasazení až po provoz technologie. Veškeré otázky či asistenci vyřizuje team bezpečnostních expertů a specialistů. Během prvních 3 měsíců od nasazení probíhá tzv. Hyper Care období.Vrámci této doby je nasazení věnována zvýšená pozornosta péče, aby byl přechod doostréhoprovozuco nejvíce plynulý.

Co LogMan.io přináší

Úplný přehled o vašich datech

Včasné odhalení kybernetických hrozeb

Přehledné uživatelské prostředí

Hlavní výhody

LogMan.io obstarává log management, automaticky alarmuje systémy proaktivních obran, cíleně analyzuje, reportuje a archivuje dle retenčních požadavků GDPR, NÚKIB, NAKIT a Zákona o kybernetické bezpečnosti.

01
Úplný přehled nad veškerými daty z IT infrastruktury a děním ve firmě
02
Snadné prohledávání a viditelnost veškerých dat (logů)
03
Přehledné a moderní uživatelské prostředí
04
Včasné odhalení potencionálních hrozeb či možných problémů a okamžitá reakce na ně
05
Rychlá kontrola dat za pomoci připravených vizualizací
06
Možnost rozšíření sady dashboardů o nové vizualizace dle individuálních potřeb zákazníka a jeho infrastruktury
07
Neomezený počet vizualizací či dashboardů bez vlivu na výkon technologie
08
Okamžitá reakce na události
09
Moderní nástroj bez historického zatížení a technologického dluhu
10
Bezproblémové připojování i nestandardních zdrojů logů
11
Tvorba vlastních detekčních pravidel bez nutnosti programování
12
Tvorba vlastních korelačních pravidel dle individuálních potřeb
13
Provoz i práce s nástrojem je intuitivní a nenáročná
14
Možnost rozšíření LogMan.io na plnohodnotný SIEM

Od log managementu po plnohodnotný SIEM

Log management v podobě LogMan.io sbírá komplex všech událostí, obstarává jejich reportování a analýzu. LogMan.io lze rozšířit na úroveň LogMan.io Plus, který zahrnuje vybraná korelační pravidla. Jeho implementací dosáhnete souladu s požadavky kybernetické legislativy, a to i bez interního specialisty na kyberbezpečnost.

V rámci mnohem rychlejší, cílenější a účinnější ochrany je možné výchozí log management rozšířit až na plnohodnotný SIEM (Security Information and Event Management). Ten umožňuje automaticky korelovat události, připravovat cílené reporty pro forenzní a reverzní analýzu a automaticky alarmovat vzdálená dohledová centra (SOC).SIEM Vás zabezpečí mimo jiné pomocí pentestingu, rychlé identifikace zdrojů, řízení přístupů (IAM), detekce anomálií, sandboxingu, sledování darknetu a implementace honeypotů.

Technické parametry

01
Reportování a analýza dat v reálném čase
02
Snadné škálování nástroje dle růstu IT infrastruktury bez vlivu na výkon systému
03
Propustnost i více než 500 000 událostí za sekundu
04
Propojitelnost Single Sign-on s Active DirectoryTeskaLabs SeaCatAuth, pro autentizaci, autorizaci, správu uživatelských rolí a řízení přístupů
05
Multi-user režim. Logman.io může najednou používat neomezené množství uživatelů
06
Multi-tenancy režim. Jedna fyzická instalace poskytuje více oddělených instancí.
07
TeskaLabs SP-Lang, Snadný a intuitivní výrazový jazyk pro psaní vlastních parserů a korelačních pravidel
08
Snadné napojení na Business Intelligence, Big Data a moduly strojového učení
09
Distribuce v Docker kontejnerech
Technická dokumentace pro TeskaLabs SIEM je k dispozici zde
Dokumentace
Jak nasadit LogMan.io
Software as a service
On Premise
Hardware appliance
Virtual appliance

Software as a service

Nejsofistikovanější a nejvíce flexibilní možností nasazení LogMan.io je model SaaS. V takovém případě za Vámi vůbec nejdou výdaje za hardware, ani starosti o jeho provoz, údržbu či navyšování.U Vás se nasadí jen log kolektory, které odesílají veškerá data na servery TeskaLabs. A data se zpracují v rámci dedikované aplikace, kterou máte neustále k dispozici.

On Premise

On-premise se nabízí jak v podobě čistě softwarové licence (s instalací na Váš hardware), v podobě úplné dodávky – tj. včetně hardwarových prostředků. Hardware je možno realizovat coby fyzický server, virtuální server, v podobě active/active clusteru na jednom datacentru i v podobě clusteru distrubuovaného napříč několika datacentry. Distribuovaný cluster představuje nejvyšší stupeň zabezpečení vůči všem lokálním rizikům.

Služby expertů TeskaLabs

Pro nasazení LogMan.io nepotřebujete ani vlastní IT specialisty. Pro jakékoliv reportování, analýzu a další práci s logy můžete využít experty z řad TeskaLabs, kteří pro Vás rádi odvedou jakoukoliv požadovanou práci.

Funkcionality LogMan.io

01
flexibilní sběrače logů
02
inteligentní parsování
03
parametrická detekce incidentů
04
korelace v reálném čase
05
ekonomicky optimalizovaná archivace
06
možnosti specifických vstupů (IP, geolokalizace, MAC)
07
integrace do systémů vyhodnocování hrozeb
08
multifaktorová autentizace

EPS kalkulačka

Pro správné určení velikosti řešení Log Managementu či SIEM, je potřeba provést analýzu IT infrastruktury, k tomu je potřeba znát dvě základní hodnoty. První jsou události za sekundu (EPS), ty definují počet událostí a procesů, které proběhnou na zařízeních připojených k IT infrastruktuře.Druhou je denní objem dat (GB/den), zpracovaných v dané IT infrastruktuře. A pro tento výpočet slouží EPS kalkulačka.

Funkce LogMan.io

Flexibilní sběrače logů
Inteligentní parsování
Parametrická detekce incidentů
Korelace v reálném čase
Ekonomicky optimalizovaná archivace
Možnosti specifických vstupů (IP, geolokalizace, MAC)
Integrace do systémů vyhodnocování hrozeb
Dashboardy
Reporty
Multifaktorová autentizace
Datovou náročnost své IT struktury odhadnete pomocí EPS kalkulačky.
Spočítat EPS

Napište nám o DEMO

Zajímají Vás možnosti nasazení Logman.io u Vás? Chcete si ověřit podporu konkrétních technologií? Napište nám a řekněte si o DEMO.

Plane Icon
Děkujeme! Vaše zpráva byla odeslána!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Vaše informace jsou důvěrné, jsou chráněny a nebudou sdíleny s žádnými firmami třetích stran.